Szanowni Państwo


Czas oczekiwania na narodziny dziecka, jak i sam poród, jest dla każdej Rodziny okresem szczególnym. Fakt bycia ciężarną stawia Kobietę w nowej, trudnej roli; oczekiwanie na przyjście dziecka na świat niesie ze sobą nowe zadania i cele, bywa często źródłem zarówno szczęścia jak i niepewności, a sam poród stanowi dla znakomitej większości rodzących duże przeżycie emocjonalne.

Dlatego tak istotne jest, aby w tych wyjątkowych chwilach zapewnić Kobiecie Rodzącej jak najlepszy poziom opieki medycznej, tak z uwagi na dostęp do nowoczesnej aparatury, koniecznej do diagnozowania, monitorowania i leczenia, jak i profesjonalnej opieki ze strony personelu medycznego.

Dnia 20 listopada 2008r. przy Klinice Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie została powołana przez lekarzy do życia Fundacja „Dobro Matki i Dziecka”, której głównymi celami są:

- wspomaganie rozwoju placówek medycznych w zakresie położnictwa i perinatologii w celu zapewnienia świadczeń medycznych na wyższym poziomie i dla większej liczby kobiet,

- podnoszenie jakości świadczeń w opiece zdrowotnej poprzez stymulowanie wzrostu kwalifikacji naukowych i zawodowych pracowników personelu medycznego

- upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej.

Idea utworzenia Fundacji wyłoniła się z naszego głębokiego przekonania o konieczności ciągłego podnoszenia standardów opieki medycznej i leczenia Kobiet ciężarnych oraz ich dzieci.

Mając na uwadze dobro Matek oraz Najmłodszych pragniemy zwrócić się do Państwa z gorącą prośbą o udzielenie wsparcia naszej Fundacji. Żywimy głęboką nadzieję, że nasza działalność przyczyni się do podniesienia jakości życia Matek w tym wyjątkowym dla nich okresie – narodzin własnego Dziecka.

Zarząd Fundacji Dobro Matki i Dziecka